De financiële middelen van onze vereniging zijn beperkt. We ontvangen steeds minder subsidies en de kosten worden jaarlijks hoger. Om de vereniging financieel gezond te houden, hebben we dit jaar een Club van 100 opgericht met als hoofddoel geld ter beschikking te kunnen stellen voor bijzondere activiteiten of aanschaffingen. In ruil voor het lidmaatschap aan onze Club van 100 nemen wij uw naam of het logo van uw bedrijf op in onze programmaboekjes, mailings en correspondentie. Ook wordt gewerkt aan een reclamebord dat bij al onze optredens te zien zal zijn en waarop we uw naam of het logo van het bedrijf zullen tonen. Het lidmaatschap zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze muziekvereniging, elk lid van de Club van 100 ontvangt regelmatig een uitnodiging voor een van onze concerten.

In dit jubileumjaar worden de inkomsten gebruikt om op 25 november een spetterend lustrumconcert te kunnen geven in samenwerking met Karin Bloemen en een play-inn te organiseren voor jonge muzikanten uit de gemeente De Ronde Venen en omliggende gemeenten.

De naam “Club van 100” roept misschien de gedachte op dat het om een selecte club gaat met een maximum aantal leden van 100, maar het tegendeel is waar. Voor een jaarlijkse bijdrage van 100 euro (of een veelvoud daarvan) kan iedereen lid worden van onze Club van 100!

Voor aanmelding, vragen en suggesties kunt u mailen naar mail@viribusunitis.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0297 – 591468.

De volgende bedrijven en particulieren zijn lid van de Club van 100: