In Memoriam Ellie den Boer

Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid Ellie den Boer afgelopen woensdag op 45-jarige leeftijd
is overleden. Namens dirigent en (ere)leden van Viribus Unitis spreken wij onze deelneming uit naar
haar ouders, broers en verdere familie met dit grote verlies. Wij wensen hen heel veel kracht en
sterkte toe voor nu en in de komende tijd.
Ellie werd in 1983 als 8-jarig meisje lid van onze vereniging. Zij is begonnen op blokfluit en al snel
overgestapt naar de bugel.
Door de jaren heen heeft Ellie veel betekend voor onze vereniging. Achter de schermen was zij actief
in veel commissies, spande zich in voor mensen die op latere leeftijd weer muziek wilden maken bij
de vereniging, was muziekbibliothecaris en deed de administratie voor onze jaarlijkse oliebollenactie.
Tijdens onze concerten waren de bloemcreacties altijd van Ellie, dat deed zij met hart en ziel.
Ellie was er altijd voor andere mensen, niemand deed vergeefs een beroep op haar.
Door de angst voor Corona heeft Ellie de repetities van onze vereniging het laatste jaar niet durven
bezoeken, maar we wisten dat zij na deze pandemie weer zou terugkeren als lid. Dit mag helaas niet
zo zijn, vanaf nu moeten we verder zonder de inzet en creativiteit van Ellie.
We gaan een lief en trouw lid missen, en zullen altijd aan haar blijven denken zoals ze was:
uitblinkend in haar creativiteit maar zelf altijd bescheiden op de achtergrond.
Namens dirigent, bestuur en leden,
Irma van der Felz, voorzitter